Zapraszamy do nowego Gimnazjum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Skarzysku Kamiennej. To kolejna szkoła, która uruchomiona zostanie i prowadzona będzie przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Ta doświadczona instytucja od prawie 70 lat zajmuje się w regionie działalnością edukacyjną, od blisko 25 lat z sukcesem prowadzi szkoły dla młodzieży i dorosłych w tym: gimnazja, licea, technika, szkoły zasadnicze, szkoły muzyczne I stopnia i policealne oraz przedszkole. Zobacz na filmach jak wygląda edukacja w aktualnie działających szkołach ZDZ.